• Facebook Devitka Brno

Vzdělávací program

Plán vzdělávání na rok 2013 – 2014

ZÁŘÍ
„seznamujeme se se školkou a s kamarády“

 • pravidla naší miniškolky, sebeobslužné činnosti
 • zvykáme si na odloučení, zapojení se do kolektivu
 •  učíme se jména kamarádů (např.: Kdo dnes přišel mezi nás…,Pavučina, posíláme balonek atd.)
 • hry pro rozvoj komunikačních dovedností (např.: Hastrman) – skupinové hry (Ježci, Medvěd apod.)
 • tematická hudebně-pohybová činnost (Měla babka, Foukej, foukej větříčku)
 • tvořivá činnost – dary podzimu – hroznové víno (otiskování korkovou zátkou), ovoce (trhání a lepení papíru)
 • grafomotorická cvičení (kruh)
 • pracovní listy s podzimní tematikou
 • pobyt na zahradě
 • všímáme si změn v přírodě

ŘÍJEN
„podzim v přírodě“

 • rozvíjíme sociální dovednosti (přátelské chování, umět se podělit, ustoupit atd.)
 • koordinace těla – překážková dráha (skoky snožmo, chůze/běh mezi kužely, tunel, skluzavka, trampolína)
 • cvičíme s padákem (Foukej, foukej)
 • umíme pojmenovat počasí
 • rytmizace básniček – využití celého těla (Medvídek šel do školy, Ťuká, ťuká deštík, Žába skáče po blátě)
 • hudebně-pohybová činnost propojena s tématy výtvarné výchovy (Kdo to dupe v lese, Letí, letí)
 • tvořivá činnost – práce s přírodninami – ježci (lepíme jehličí jako bodliny), jabloně (otiskování rozkrojených jablíček), drak (vodové barvy)
 • pobyt na zahradě – sbíráme ořechy, šípky, barevné listí, povídáme si o podzimu

 

LISTOPAD
„chystáme se na zimu“

 • - rozvíjíme aktivní naslouchání druhému
 • - odstraňujeme agresivitu
 • - relaxační činnost
 • - cvičíme na zpevnění těla a upevnění rovnováhy (např.: Bedla, Panáček, Kašpárek)
 • - poznáváme barvy (Čáp ztratil čepičku, Vaříme fazolky)
 • - povídáme si o nadcházející zimě, jak se na ni připravují zvířátka, rostliny, lidé…
 • - svátek sv. Martina – povídání, tematická výtvarná a hudební činnost
 • - tvořivá činnost – kůň pro svatého Martina (malujeme štětcem a vodovými barvami), barevné deštníky (technika klovatiny a křídy), paleta z přírodnin
 • - hudební činnost – zpíváme s doprovodem klavíru (Já mám koně)
 • - rozvíjíme jemnou motoriku – puzzle, dřevěné a pěnové skládanky

PROSINEC
„vánoční čas“

 • - upevňujeme správné komunikační a společenské návyky (umíme pěkně poděkovat, poprosit, usmíváme se na sebe, přejeme si dobrý den, dobrou chuť apod.
 • - povídáme si o tradicích – vánoční svátky (sv. Mikuláš), zvyky apod.
 • - rozvíjíme schopnost samostatného vyprávění, sdílení zážitků
 • - skupinové hry
 • -hry rozvíjející orientaci v prostoru (např.: schované balonky)
 • - hudebně-pohybová činnost – zpíváme s využitím Orffových nástrojů (Bude zima, Na Vánoce…)
 • - tvořivá činnost – společně vyrábíme betlém (lepíme textilie, vatu atd.)
 • - grafomotorika (kruh, čára) – tematické pracovní listy
 • - pobyt venku – sypeme ptáčkům zrní, procházky po okolí
 • - nácvik na vánoční besídku
 • - akce: vánoční dílny

LEDEN
„zima je príma“

 • - umíme si hrát společně, oslovujeme se jménem, chováme se k sobě hezky, pomáháme si, sklízíme po sobě hračky
 • - koordinace horních a dolních končetin – cvičíme s využitím pomůcek (overbally, plyšové zvířátka, kruhy)
 • - hudebně-pohybové hry – reakce na ticho x zvuk, pochodujeme podle rytmu
 • - tvořivá činnost – sněhuláci, meluzína, vločky (práce s papírem – trhání, lepení, natáčení, stříhání)
 • - skupinová činnost v prostoru – podporujeme tvořivost a fantazii (skládáme obrazce z víček od PET lahví)
 • - pohybové hry ve třídě – všímáme si a využíváme možností těla (honíme se, podlézáme, přelézáme, přeskakujeme apod.)
 • - pobyt venku – sáňkujeme, stavíme sněhuláky

ÚNOR
„společně se smějeme, radujeme, tancujeme“

 • - vyjadřujeme naše pocity – verbálně i neverbálně (mimika)
 • - umíme sdělit, co potřebujeme, chceme, všímáme si toho, co potřebují kamarádi
 • - čteme krátké pohádky se zimní tematikou (např.: O ztracené rukavičce)
 • - učíme se držet rovnováhu – stoj na jedné noze, chůze po vyznačené linii, chůze po vyznačených bodech
 • - skupinové hry s říkankami (Medvěd, Zajíček, Kopřiva)
 • - únor – čas maškarních plesů – povídáme si o tom, co se na plese dělá, kdo už na maškarním plese byl atd., umíme i naslouchat povídání kamarádů
 • - tvořivá činnost – karnevalové masky a kostýmy (využití krepového papíru, textilií, netradičních dekoračních ozdob)
 • - společné maškarní veselí – tancujeme, soutěžíme v netradičních disciplínách atd.

BŘEZEN
„probouzí se jaro“

 • - rozeznáváme mezi pěkným a škaredým chováním
 • - povídáme si o dobrých a špatných vlastnostech (líný/pilný, lakomý/přející atd.)
 • - čteme společně pohádky – rozumíme jejich obsahu, zkoušíme je společně převyprávět
 • - učíme se trpělivosti – doděláme činnost, kterou jsme si vybrali, domalujeme obrázek apod.
 • - psychomotorické aktivity – stavíme komín z kostek, přiřazujeme stejné tvary na sebe
 • - umíme napodobit jednoduché cviky – koordinace končetin
 • - tvořivá činnost – využíváme svého těla – otiskujeme ruce, nohy (práce s prstovými barvami a velkou plochou papíru/látky)
 • - hudebně-pohybová činnost – písničky a básničky s jarní tematikou
 • - kalendář na záznam počasí

DUBEN
„svět zvířat“

 • - poslech čtených a vyprávěných příběhů – zvířata (knížka Hrajeme si se zvířátky)
 • - podporujeme u dětí zájem o knížky – nemačkáme je, netrháme, neházíme s nimi
 • - poznáváme svět zvířat – domácí zvířata a jejich mláďata
 • - pohybové hry s využitím kartiček pexesa (hledáme schované dvojice zvířátek)
 • - hry s námětem zvířátek
 • - hry na procvičování sluchu – námět zvířátka
 • - využití padáku – čarování dětí do zvířátek
 • - hudební výchova – zpíváme s doprovodem klavíru (Krávy, krávy)
 • - vycházky – pozorujeme zvířátka v přírodě

KVĚTEN
„májové sluníčko“

 • - pěstujeme v dětech schopnost dělat radost druhým (obrázek pro maminku)
 • - psychomotorické hry a činnosti
 • - aktivity podporující tvořivost, představivost a fantazii
 • - tvořivá činnost – vyrábíme z netradičních materiálů (využití PET lahví, přepravek vajíčka, papírových tácků apod.)
 • - vyrábíme dárek pro maminku
 • - grafomotorika (kruh, čára, spojnice dvou bodů) – tematické pracovní listy
 • - cvičíme s využitím nářadí
 • - hudební činnost – básničky a písničky pro maminku (např.: Mámo má)
 • - hudebně-pohybová činnost – jednoduchá taneční choreografie – podporujeme u dětí schopnost zapamatovat si kroky, pohyb (např.: Slunce v zlatém kočáře)

ČERVEN
„těšíme se na prázdniny“, „pozor červená“

 • - vzpomínáme na celý rok, co jsme spolu prožili, co jsme se naučili
 • - povídáme si o tom, jak je dobré mít kamarády
 • - chystáme se na léto, dovolenou – upevňujeme u dětí povědomí o bezpečném chování ve městě/přírodě/na vesnici
 • - povídáme si o dopravě (značky, semafor, dopravní prostředky)
 • - hry s námětem dopravy (např.: Na naší ulici, Pozor červená)
 • - tvořivá činnost – semafor, auta /práce s barevným papírem – lepíme)
 • - hudební činnost – zpíváme s rytmickým doprovodem ozvučných dřívek – téma doprava (Tú, tú, tú)
 • - společně slavíme svátek dětí
 • - připravujeme vystoupení pro rodiče – ukázka hudebně-pohybových čiností

DEVÍTKA BRNO, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek, pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro cílení reklamy. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close