• Facebook Devitka Brno

Rozvrh dne

MINIŠKOLKA Devítka povzbuzuje děti ke všem činnostem, které rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti. I ve školce dbáme na správné stravovací a hygienické návyky, které děti přirozeně vnímají. Používáme hračky, které rozvíjí jejich fantazii a podporují jejich tvořivost. Mezi správné návyky patří také úklid hraček, což jistě oceníte i doma. Děti se budou seznamovat s výtvarnými a pracovními činnostmi zábavnou formou formou her a říkadel.
Budeme děti podporovat ve správných věcech a zároveň podporovat jejich individualitu. Věříme, že toto všechno bude pro děti velkou zábavou a že najdou v paní učitelce svoji oporu a jistotu. MINIŠKOLKA Devítka bude prvním důležitým krůčkem do života. 
 
 

Denní režim miniškolky Devítka

8.00 – 9.00 – scházení a adaptace dětí, ranní hry dle volby dětí, individuální práce s dětmi, informace pro rodiče


9.00 – 9.30
 – komunitní kruh, činnosti zaměřené na plnění témat školního vzdělávacího programu (výtvarné, pohybové, procvičování smyslů, grafomotoriky, logické hry, environmentální rozvoj..)


9.30 – 9.45
 – hygiena, svačinka


9.45 – 10.00
 – rozvoj rozumových schopností, mini angličtina, četba, muzicírování


10.00 – 10.15
 - oblékání, příprava na pobyt venku


10.15 – 11.30
 – pobyt venku (vycházka, hry venku), dle počasí


11.30 – 11.45
– příchod do školky, hygiena


11.45 – 12.15
– oběd


12.15 – 12.30
– vydávání dětí


12.30 – 13.00
– hygiena, příprava dětí na odpočinek

13.00 – 14.30 – četba pohádek, odpočinek


14.30 – 15.00
– hygiena, svačinka


15.00 – 16.00
– odpolední hry podle zájmů dětí, rozcházení dětí

 

Organizace dne není závazná a může se přizpůsobovat činnostem daného dne. Je důležité, aby byly děti v miniškolce přítomny nejpozději do 9.00h. kdy začíná společná práce s dětmi. Ranní komunitní kruh je první částí dne, kdy se všichni přivítáme a seznámíme s naším denním plánem, s činnostmi, které nás čekají. Pro děti je ranní komunitní kruh důležitým socializačním činitelem. Všechny činnosti jsou v průběhu dne uskutečňovány prožitkovým, pestrým a motivačně stimulujícím způsobem, s důrazem na individuální potřeby a zájmy dětí, jejich biologický rytmus a specifické věkové zvláštnosti.

 
 

Co s sebou do školky

  • vhodné oblečení do třídy
  • venkovní oblečení, které je možné ušpinit a je přizpůsobené aktuálnímu počasí
  • pevné přezůvky, ne pantofle
  • náhradní oblečení – tričko, spodní prádlo, ponožky, tepláky(možno nechat ve skříňce nebo ve třídě – vše podepsané!
  • děti s celodenní docházkou pyžamo
  • pleny, vlhčené ubrousky – pokud dítě používá
  • vlastní lahvičku s pitím
  • úsměv na tváři